BİLGİ EDİNME BİRİMİ
TR
EN


DUYURULAR
ETKİNLİKLER
Anasayfa

Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak, kişilerin bilgi edinme haklarını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenleyen 4982 sayılı `Bilgi Edinme Hakkı Kanunu` 24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, 24 Nisan 2004 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ise 27.04.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği Birimine bağlı olarak görev yapan Bilgi Edinme Birimi; ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yapılan tüm başvurular ile ilgili işlemleri titizlikle yürütmektedir.
Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016