Özgür BAŞDOĞAN
Birim Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Temsilcisi

Elif Ayar
Birim Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Temsilcisi Yardımcısı